Litteratur og samfund

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på et af de pågældende fremmedsprog inden for følgende fagområde: 

  • nyere litteratur fra de fremmedsproglige områder (engelsk).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • eksempler på nyere litteratur fra det fremmedsproglige område.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at fortolke udvalgte eksempler på nyere litteratur fra det fremmedsproglige område
  • at formidle sin viden om nyere litteratur fra det fremmedsproglige område skriftligt i en adækvat form og på et idiomatisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur og samfund (engelsk)
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Litteratur og samfund (engelsk) (Literature and
Society) (English))

Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature and Society
ModulkodeBAINV201517
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet