Webkommunikation i teori og praksis

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområde:

  • webkommunikation i teori og praksis

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • digital kommunikationsteori, fx motiverende design
  • brugervenlighed
  • troværdighed på nettet
  • digitalt design, herunder fx navigation og brugeradfærd.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at omsætte kommunikationsteori til anvendt digital kommunikation
  • at analysere og vurdere digital kommunikation, herunder brugervenlighed og troværdighed på nettet.

Kompetencer

 Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at anvende et eller flere digitale værktøjer
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebkommunikation i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 5 sider og må højst være på 10 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er alment kendte inden for det udvalgte område. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus,
dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Communication in Theory and Practice
ModulkodeBAINV201516
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet