Markedsforhold

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et problembaseret projektarbejde inden for et selvvalgt område under emnet:

 • markedsforhold i fremmedsprogsområdet (det centrale fag).

Modulet kan sammen med modulet Tilvalgsintroduktion erstattes af et udlandsophold ved et universitet i et af de sprogområder, som studeres.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af et udvalgt problem inden for et af følgende fagområder:

 • økonomiske forhold og disses indflydelse på markedsforholdene
 • forholdet mellem stat og marked
 • blokdannelser inden for international handel
 • arbejdsmarkedsforhold
 • forbrugerkultur
 • marketing
 • markedskommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at anvende relevante teorier og metoder
 • at indsamle og udvælge relevant information om det udvalgte område samt kritisk at strukturere og analysere de fundne data
 • at formidle sin viden om de faglige problemstillinger mundtligt og skriftligt på det pågældende fremmedsprog i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at arbejde med problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget
(engelsk/spansk/tysk) i: Markedsforhold (Market relations). Prøven foregår som en samtale
mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de
studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles
ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, skal mindst være på 10 sider pr. studerende og må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket relations
ModulkodeBAINV201514
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet