Tilvalgsintroduktion

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af arbejde med en skriftlig opgave inden for følgende område(r):

  • et eller flere centrale områder af det valgte tilvalgsfag med relevans for den samlede uddannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • et eller flere centrale områder af tilvalgsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at behandle, diskutere og analysere tekster om det eller de udvalgte område(r) i en adækvat form og i et passende sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • faglig kommunikation og formidling
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling
  • selvstændigt at udvikle kompetencer inden for tilvalgsfaget.

Modulet kan sammen med modulet markedsforhold erstattes af et udlandsophold ved et universitet i det sprogområde, som studeres i det centrale fag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTilvalgsintroduktion
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på dansk eller engelsk i: Tilvalgsintroduktion (Introduction to the
Elective Subject). Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i
en tekstsamling, som sammensættes af eksaminator. Yderligere materiale af relevans for
opgavens besvarelse kan også inddrages. Opgaven udarbejdes på dansk i tilvalgsfaget It og
kommunikation og på engelsk i tilvalgsfagene Kinesiske områdestudier og Organisation og
ledelse. Besvarelsen skal være på mindst 10 sider og højst 15 sider.

Besvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to the Elective Subject
ModulkodeBAINV201513
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet