Interkulturel kommunikation i organisationer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet
 • fagets videnskabsteori
 • akademisk skriftlig fremstilling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • interkulturel kommunikation i organisationer
 • grundlæggende videnskabsteori
 • forskellige videnskabelige paradigmer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at anvende interkulturel teori og metode i en organisationskommunikativ kontekst
 • at omsætte interkulturel teori og metode til praksis
 • at formidle opnået viden om interkulturel kommunikation i organisationer i en adækvat form
 • at diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger 
 • at anvende grundlæggende videnskabsteoretiske begreber
 • skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at omsætte teoretisk viden om interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation i organisationer
 • at reflektere over og formidle videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i Interkulturel Kommunikation i Organisationer, at den studerende har afleveret to fuldt besvarede opgaver i kurset i Fagets Videnskabsteori til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturel kommunikation i organisationer
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget
(engelsk/spansk/tysk) i: Interkulturel kommunikation i organisationer (Intercultural
Communication in Organisations). Prøven foregår som en samtale mellem den/de
studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Communication in Organisations
ModulkodeBAINV201512
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet