Fagkommunikation

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver på fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder:

 • teknisk fagkommunikation
 • juridisk fagkommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere

 • viden om og forståelse af
 • det juridiske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi
 • det tekniske fagsprogs karakteristika, herunder syntaks og terminologi
 • informationssøgning.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • grundlæggende færdigheder i oversættelse og/eller selvstændig udformning af tekniske tekster
 • grundlæggende færdigheder i oversættelse af lettere juridiske tekster inden for udvalgte områder
 •  at anvende informationssøgning som støtte for oversættelse/og eller produktion af tekniske og juridiske tekster

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende sin viden om det tekniske og juridiske tekstunivers i forbindelse med praktisk arbejde med tekniske og juridiske tekster
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagkommunikation
Prøveform
Skriftlig
En ekstern skriftlig prøve på dansk og fremmedsproget i: Fagkommunikation (Legal or
Technical Communication). Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave inden for
det tekniske eller det juridiske fagområde. Studienævnet fastsætter hvert år forud for prøvens afholdelse, inden for hvilket fagområde prøven skal ligge. Hvis prøven falder inden for det tekniske fagområde, indeholder den opgaver inden for teknisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk og/eller inden for technical writing.
Prøven stilles inden for genrer som fx brugervejledninger, tekniske manualer, tekniske
fagartikler, brochurer og produktbeskrivelser.

Hvis prøven falder inden for det juridiske fagområde, indeholder den opgaver inden for juridisk oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk. Prøven stilles inden for genrer som fx kontrakter og almindelige forretningsbetingelser.

Desuden kan prøven indeholde tekstanalytiske og/eller oversættelsesteoretiske spørgsmål.
Besvarelsen skal mindst fylde 2 sider og må højst fylde 4 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal or Technical Communication)
ModulkodeBAINV201511
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet