Virksomhedskommunikation II

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområder:

  • virksomhedskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • udvalgte genrer inden for skriftlig virksomhedskommunikation
  • erhvervsmæssige forhold, der er relevante for at kunne varetage virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at oversætte tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation
  • selvstændigt at disponere og udforme tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation
  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster
  • at formulere sig sprogligt nuanceret med et formalitetsniveau og en stil, som er afstemt i forhold til kontekst og teksttype.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at overføre teoretisk sproglig og erhvervsmæssig viden til praktisk produktion af virksomhedstekster
  • at udvise selvstændighed i varetagelsen af virksomheders kommunikation
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedskommunikation II
Prøveform
Praktisk
En ekstern skriftlig prøve på fremmedsproget i: Virksomhedskommunikation II
(International Business Communication II). Prøven består i oversættelse fra dansk til
fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på
fremmedsproget på basis af erhvervskommunikative tekster.
Normeret prøvetid: 5 timer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication II
ModulkodeBAINV201510
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet