Problembaseret læring

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

  • problembaseret læring
  • metodevalg, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske principper.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til det valgte problem
  • skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling og kildereference.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der afholdes parallelt med semestrets projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven aflægges samtidig med prøve 2 (Prøve 2 afsluttes i modulet ”Kultur og samfundsforhold”)

Normeret prøvetid ved omprøve: 20 minutter
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAINV20151
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet