Retorik

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med produktion og formidling af overbevisende tekster i organisationssammenhænge. Modulet giver grundlæggende indsigt i retoriske virkemidler, argumentation, sproglig udformning og fremførelse. Fokus lægges på den mundtlige formidling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • grundbegreber inden for argumentationsteori, herunder argumenters struktur, argumenttyper, appelformer og argumentationens dynamik

  • planlægning og formidling af en retorisk kommunikation, herunder persuasive udtryksmuligheder

  • menneskelig interaktion i organisationssammenhænge.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere en retorikfaglig problemstilling i en organisatorisk sammenhæng

  • at producere og fremføre professionel overbevisende argumentation for at søge tilslutning til et standpunkt

  • at demonstrere indsigt i individets kommunikation ud fra en retorisk synsvinkel

  • at formidle oplæg over for forskellige målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at planlægge mundtlig kommunikation med afsæt i teoretisk og praktisk viden om retorik

  • at kunne fungere som konsulent i forbindelse med formidlingsmæssige opgaver i organisationen.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetorik
Prøveform
Mundtlig
Prøven finder sted på baggrund af et udleveret oplæg, som vedrører en bestemt retorisk kommunikationssituation. Oplægget udleveres til den studerende 2 dage før prøvens afholdelse. Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRhetorics
ModulkodeBAINV2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet