Skriftlig produktion af specialiserede tekster

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med produktion af specialiserede tekster, dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, kan fx være (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler.

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • produktion af specialiserede tekster, fx (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler

  • oversættelsesteori og -metode i relation til specialiserede tekster

  • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer

  • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere specialiserede tekster mellem fremmedsproget og dansk

  • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst og med en given målgruppe

  • selvstændigt at producere enklere specialiserede tekster i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at udføre produktion af specialiserede tekster inden for nye områder

  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig produktion af specialiserede tekster.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig tekstproduktion af specialiserede tekster
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse fra dansk til fremmedsprog og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget på basis af tekster.
Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV2011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet