Sprog og medier

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Sprog og medier omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

  • sprog- og medievidenskab.

 

Læringsmål

Viden

  • kendskab til tværdisciplinære sprog- og medievidenskabelige teorier og metoder
  • indsigt i mediernes historiske indflydelse på sproglig udvikling.

Færdigheder

  • evner til at analysere medieret sprogbrug, herunder mediernes indflydelse på sproglige udtryksformer
  • færdigheder i at kombinere teorier og metoder fra medie- og sprogvidenskab.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå sammenhænge mellem sproglige og medierede udtryksformer 
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet sprog og medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog og medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Media
ModulkodeBADANSK2226
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet