Sociolingvistik

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Sociolingvistik omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

sociolingvistik.

Læringsmål

Viden

  • grundlæggende indsigt i sociolingvistik
  • grundlæggende beherskelse af relevante teorier og metoder i relation til sociolingvistik.

Færdigheder

  • færdigheder i at foretage analyser af talt sprog og sproglig identitetsskabelse
  • færdigheder i at indsamle, kvalificere og analyser empirisk (talesprogligt) materiale.

Kompetencer

  • kompetencer til at anvende sociolingvistisk teori og metode på problemstillinger vedrørende udtale, identitet, sprogholdninger og i andre faglige kontekster
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet sociolingvistik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociolingvistik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio Linguistics
ModulkodeBADANSK2220
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet