Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

 • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

 • videregående kendskab til medievidenskabelige teorier og metoder om digitale medieplatforme og serialitet
 • indsigt i medieplatformens og serialiseringens betydning samt en historisk forståelse for en serialiseret mediekultur
 • viden om medieplatformens og serialitetens betydning for medieproduktion-, -distribution og -reception.

Færdigheder

 • evne til videregående medietekstanalyse med særligt fokus på betydningen af serialitet og digitale medieplatforme
 • evne til at identificere nyere mediers og medieplatformes tvær- og transmedielle og/eller serialiserede karakter
 • evne til at forklare medieplatformens og serialitetens konsekvenser for afsender- og modtagerforhold
 • færdigheder til kritisk at reflektere over egen formidling via en digital platform.

Kompetencer

 • kompetencer til at vurdere en digital medieplatforms betydning for kommunikation og formidling
 • kompetencer til analysere seriel kommunikation på tværs af forskellige medieplatforme
 • kompetencer til identificere og at tage kritisk stilling til serialiseret medieindhold
 • kompetence til selvstændigt at tilrettelægge en videoproduktion til en digital platform.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig og praktisk prøve i: Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet) (Media Studies III: Media Platforms and Seriality).

Prøven har form af en individuel, skriftlig og praktisk hjemmeopgave. Hjemmeopgavens skriftlige del skal være på højst 8 sider, mens videoproduktionen skal være på mindst 6 og højst 10 minutter.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Studies III: Media Platforms and Seriality
ModulkodeBADANSK2211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet