Litterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Litterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litterær tekstanalyse.

 

Læringsmål

Viden

  • indsigt i og overblik over grundbegreber, litteraturteoretiske retninger og metoder inden for litterær tekstanalyse
  • forståelse af og refleksion over litterære teksters placering i en genremæssig, litteraturhistorisk og kulturhistorisk sammenhæng
  • forudsætninger for at forholde sig reflekterende og problematiserende til metoder og teorier inden for litterær tekstanalyse.

Færdigheder

  • færdigheder i foretage en kvalificeret, teoretisk og metodisk bevidst analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • færdigheder i at redegøre for og reflektere over litteraturteoretiske retninger og metodiske problemstillinger vedrørende litterær tekstanalyse.

Kompetencer

  • kompetencer til selvstændigt og metodisk bevidst at iagttage og analysere forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring
  • kompetencer til at formidle komplicerede tekstanalytiske og teoretiske problemstillinger i en veldisponeret og velfungerende form
  • kompetencer til selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for litterær tekstanalyse.

 

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse III (Litteraturteoretiske retninger)
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis III: Literary Theory Schools
ModulkodeBADANSK2210
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet