Verdenslitteratur

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Verdenslitteratur omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • verdenslitteratur.

Læringsmål

Viden

  • kendskab til et udvalg af kanoniserede værker i verdenslitteraturen eller et udvalg af nyere litteratur, der har fået internationalt gennemslag.

Færdigheder

  • færdigheder i at forstå og analysere verdenslitterære værker i såvel deres nationale, historiske kontekst som i et bredere globalt perspektiv.

Kompetencer

  • kompetencer til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for det verdenslitterære fagområde
  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for det fagområdet verdenslitteratur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVerdenslitteratur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWorld Literature
ModulkodeBADANSK2022
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet