Responsumskrivning

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende vælger, om responsum skal have et primært privatretligt eller offentligretligt sigte. Herefter tildeles en vejleder, og der udleveres et emne. Den studerende udarbejder herefter et responsum på maksimalt 15 normalsider, som redegør for juridiske problemstillinger på det relevante område. Den nærmere form og indhold fastsættes i samarbejde med vejlederen. Eksamen består af en præsentation af responsaet, hvorefter eksaminator stiller spørgsmål indenfor emnet.

Den studerende vil således udvikle evne til at se relevante faglige problemstillinger indenfor et givet emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere emnet i et klart og velstruktureret sprog. Herudover vil den studerende udvikle evne til at formidle det juridiske materiale både mundtligt og skriftligt.

Læringsmål

Viden

 • Søgning og anvendelse af relevante kilder
 • Gældende ret på det valgte område
 • Udarbejdelse af en fagligt funderet præsentation af juridisk stof

Færdigheder

 • Redegøre for grundlæggende begreber og terminologi inden for det valgte emne
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder emnets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til emnet
 • Finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne
 • Formulere sig klart og velstruktureret såvel skriftligt som mundtligt med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Foreslå fagligt funderede og velargumenterede løsninger på juridiske problemstillinger
 • Hvis relevant vurdere hvilke risici der er forbundet med den eller de juridiske løsninger
 • Forstå gældende ret vedrørende emnet
 • Videreformidle denne indsigt mundtligt og skriftligt under anvendelse af korrekt terminologi
 • Strukturere et fagligt emne og formidle det logisk, grundigt og forståeligt
 • Undersøge og analysere retsstillingen på et udvalgt retsområde og redegøre for dette i et responsum
 • Arbejde struktureret, løsningsorienteret og analyserende

Undervisningsform

 • Selvstudie
 • Projektarbejde (udarbejdelse af responsum)
 • Vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnResponsumskrivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerProjektet og notater i stikordsform
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Opinion
ModulkodeBA-RESPON-10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet