Samfundsøkonomi I - Mikroøkonomi

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer den studerende til grundlæggende begreber inden for den mikroøkonomiske teoribygning.

Markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd under forskellige markedsformer. Den studerende sættes i stand til at anvende komparativ statik (dvs. analysere ændringer i ligevægtspris og mængde) på markeder for produktionsoutput, produktionsinput samt på internationale markeder med henblik på at vurdere konsekvenserne for virksomhederne på markedet, herunder konsekvenserne af prisregulering og beskatning.

Årsager til, konsekvenser af og løsninger på forskellige markedsimperfektioner relateret til ufuldkommen konkurrence  (monopol, monopolistisk konkurrence og oligopol) samt øvrige imperfektioner (eksternaliteter, offentlige goder og asymmetrisk information) diskuteres med udgangspunkt i den mikroøkonomiske teori og ud fra konkrete cases og eksempler fra virkeligheden.

Modulet fokuserer derfor på betydningen af virksomhedens økonomiske omgivelser, regulering og økonomisk politik, hvilket også tages op på 2. semester i modulet ”Samfundsøkonomi II – Makroøkonomi”. Modulet understøttes af miniøvelser og projektarbejde med en mikroøkonomisk problemstilling relateret til ovenstående beskrivelse samt nedenstående læringsmål.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • hvordan man kan definere forskellige markedsformer på outputmarkeder.
 • hvordan man kan identificere forskellige markedsimperfektioner på outputmarkeder.
 • husholdningernes og virksomhedernes adfærd på output- og inputmarkeder.
 • Projektarbejde i grupper

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at udføre komparativ statik i forbindelse med ændringer på output- og inputmarkeder. 
 • at analysere årsager til, konsekvenser af samt mulige løsninger på markedsimperfektioner på outputmarkeder, herunder konsekvenserne af dette for virksomhederne på markedet.
 • at reflektere over behovet for økonomisk politik og regulering ved markedsimperfektioner på outputmarkedet, herunder samt konsekvenserne af dette for virksomhederne på markedet.
 • at igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde
 • at identificere og udnytte egne styrker og tage højde for egne svagheder i arbejdsprocessen
 • at opstille målsætninger, arbejde bevidst med at levere kvalitet til tiden og evaluere eget og andres arbejde
 • at tage ansvar for egen faglig udvikling i en styret proces

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne identificere mikroøkonomiske problemstillinger på output- og inputmarkeder.
 • at kunne argumentere for anvendelse af mikroøkonomisk teori til analyse af output- og inputmarkeder.
 • at kunne reflektere over betydningen af økonomisk politik og regulering af output- og inputmarkeder.
 •  

Undervisningsform

• Forelæsninger med miniøvelser
• Projektarbejde med klyngevejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

• 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi I - Mikroøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektaflevering.

Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en projektaflevering, der skal løses gruppevis. De studerende vil blive individuelt bedømt.

Gruppen bliver sammensat af Studiesekretariatet, og den består af 4-5 deltagere. Er der frafald kan der forekomme gruppesammenlægning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics I - Microeconomics
ModulkodeBA-EJ-20-19
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

Principles of microeconomics
Frank, R., Bernanke, B., Antonovics, K., and Heffetz, O.
Seventh edition, seneste udgave 
New York, NY: McGraw-Hill Education
OBS Online version med Connect (online øvelser)