Matematik II

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra modulet Matematik I

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give den studerende de matematiske forudsætninger, der kræves for at følge kurserne på bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi. Endvidere er målet at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer som anført nedenfor.

Calculus: Eksponential- og logaritmefunktioner, diskret og kontinuert vækst, funktioner af flere variable og optimering af disse med og uden sidebetingelser, bestemte og ubestemte integraler, differentialligninger og differensligninger.

Læringsmål

Viden

 • forklare standard matematisk terminologi
 • redegøre for funktioner af en eller flere variable, herunder om differentiation af sådanne funktioner
 • redegøre for ubestemt og bestemt integral. Have kendskab til multiple integraler og variabelskift
 • redegøre for optimering af funktioner med eller uden bibetingelser, herunder nødvendige og tilstrækkelige betingelser for ekstrema, Lagranges metode, Kuhn-Tucker betingelserne. Desuden skal den studerende have kendskab til gradienter, Jacobi og Hessian matricen
 • eksemplificere samspillet mellem matematik og økonomiske modeller
 • simpelt objekt orienteret programmering i R
 • visualisere differentialer, integraler og hældningsfelter digitalt

Færdigheder

 • anvende regneregler inklusiv differentiation for eksponential- og logaritmefunktioner samt økonomiske anvendelser i forbindelse med rentetilskrivning og tilbagediskontering
 • anvende matrix-algebra i løsningstilgangen
 • i praksis kunne anvende teori til optimering af en funktion af flere variable med eller uden bibetingelser, herunder Lagrange metoden og kunne opstille Kuhn-Tucker betingelserne samt beregne gradienter, Jacobi og Hessian matricen
 • i praksis kunne differentiere eller integrere eksempler på funktionsudtryk
 • kan anvende løsningsmetoder for differential- og differensligninger,
 • kan formulere og analysere grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder
 • kan beskrive og fortolke en funktion af flere variables egenskaber ud fra funktionens udtryk og partielle afledede
 • kan oprette og løse en simpelt økonomisk model i R
 • kan finde og bruge eksternt digitale læringsmaterialer
 • kan samarbejde med medstuderende og undervisnings assistenter digitalt

Kompetencer

 • identificere, analysere og fortolke på løsningsmetoder til grundlæggende økonomiske modeller på baggrund af ovennævnte viden og færdigheder
 • tilegne sig indholdet af økonomisk faglitteratur, der bygger på anvendelser af matrixalgebra, funktioner af flere variable og differential- og differensligninger
 • argumentere for de enkelte skridt i en opgaveløsning på et matematisk grundlag
 • vurdere om opnåede resultater er korrekte
 • udvise et grundlæggende kendskab til matematisk metode og teori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik II
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics II
ModulkodeBAØKO20227
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet