Økonomisk metodologi

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der forudsætter viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne i makro- og mikroøkonomi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningerne med kurset er at:

 • få en forståelse af aktuelle overvejelser om viden og metoder i økonomi
 • forstå, hvordan de forskellige mål for økonomi som en videnskab kræver forskellige former for metodisk vurdering
 • være i stand til at evaluere resultaterne af den økonomiske forskning i form af standard metodologiske kriterier
 • udvikle holdninger om status for økonomi som en videnskab på grundlag af aktuelle debatter rapporteret i litteraturen.

Hvad er økonomisk videnskab? Svaret på dette spørgsmål ligger oftest implicit i de forskellige forudsætninger, teknikker, metoder og argumenter, der bruges af økonomer. Dette kursus gennemgår og analyserer disse forskellige antagelser, teknikker og metoder for argumentation. Den behandler følgende emner:

 • mangfoldighed af synspunkter om karakteren af økonomi som en videnskab og deres konsekvenser; sociologiske aspekter af økonomi og den akademiske verden
 • metoder til økonomisk forskning og deres problemer
 • typer af antagelser og deres konsekvenser
 • typer af økonomiske modeller og deres relation til den økonomiske virkelighed
 • typer af forklaring og deres metodologiske ramme - kriterier for vurdering af den økonomiske forsknings resultater - videnskabsetik

Læringsmål

Viden

 • definere og forstå forskellige videnskabsidealer og deres tilgange til økonomi
 • sammenligne forskellige typer af økonomisk metodologi
 • reflektere over den økonomiske videnskabs grundlag
 • identificere metodologiske forskelle mellem natur- og samfundsvidenskab
 • genkende henholdsvis ortodokse og heterodokse retninger i økonomi
 • klassificere forskellige forklaringstyper i økonomi

Færdigheder

 • anvende fagområdets videnskabelige metoder
 • begrunde valg af relevante analysemodeller
 • formidle komplekse faglige problemstillinger med et videnskabsteoretisk udgangspunkt
 • kategorisere forskellige økonomiske teoriers metodologier
 • formidle forskningsbaseret viden med et videnskabsteoretisk perspektiv
 • foretage valg og vurdering af eget forskningsdesign

Kompetencer

 • håndtere og gengive tilegnet viden om økonomiens videnskabsteori
 • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder
 • igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde på et videnskabsteoretisk grundlag.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomisk metodologi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology of Economics
ModulkodeBAØKO202220
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet