Statistisk modellering og analyse af tekniske systemer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Sandsynlighedsregning. Modulerne Statistisk inferens for lineære modeller og Stokastiske processer skal følges sideløbende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• har viden om hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et teknisk fagområde 
• har viden om hvordan man udfører statistik inferens for en generaliseret lineær model og/eller en stokastisk proces
• har viden om, hvordan man udfører modelkontrol

Færdigheder

• kan med udgangspunkt i en konkret problemstilling opstille en relevant generaliseret lineær model og/eller stokastisk proces under hensyntagen til de tilgængelige data
• kan anvende statistisk software til at implementere og analysere en konkret statistisk model
• kan vurdere gyldigheden af opnåede resultater

Kompetencer

• kan kommunikere resultatet af en statistisk analyse til ikke-
statistikere, der har en interesse i den behandlede problemstilling 
• er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder til et på forhånd fastlagt publikum
• kan ræsonnere om oprindelse og anvendelse af matematiske begreber og værktøjer i en given samfundsmæssig, historisk eller teknologisk kontekst (videnskabsteoretisk dimension)
• kan på egen hånd udvikle generaliserede lineære modeller og/eller stokastisk processer, der passer til data
• har kendskab til videnskabsteoretiske aspekter vedrørende generaliserbarhed af statistiske analyser

Undervisningsform

Afvikles som projektorienteret arbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk modellering og analyse af tekniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Analysis Applied in Technical Systems
ModulkodeB-MTK5-PROJ
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet