Virkelighed og modeller

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet introduktion til teknisk rapportskrivning eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden inden for maskinkonstruktion samt et projektkatalog med projektforslag fra forskellige fagmiljøer inden for maskinkonstruktion.

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller
 • Skal have kendskab til videnskabsteoretiske retninger og traditioner (objektivisme/subjektivisme) samt forestilling om verden, viden og læring, paradigmebegrebet, ingeniørvidenskab og sandhedsbegrebet
 • Skal have viden om ingeniørfagets traditioner, grundlæggende antagelser og ingeniørens rolle i samfundet, samt etiske problemstillinger indenfor ingeniørvidenskaben

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af i forbindelse med projektarbejdet indhentet information
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læreproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 7 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirkelighed og modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReality and Models
ModulkodeB-MT-D1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet