Anvendt harmonisk analyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender til ortogonale funktioner
 • kender til Fourier rækker og deres konvergens, herunder Gibbs fænomen
 • kender til Fourier integraler og foldninger, herunder kort-tids Fourier transformen og spektrogrammer
 • kender til diskrete signaler og analyse af sådanne vha. harmonisk analyse
 • kender til filterteori
 • kender til numeriske metoder indenfor harmonisk analyse
 • kender til Shannons sampling sætning
 • har viden om anvendelse af harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber

Færdigheder

 • kan udregne Fourier rækker for specifikke simple funktioner
 • kan udføre en filtrering af et konkret signal og fortolke spektrogrammer
 • kan anvende harmonisk analyse på velafgrænsede problemer indenfor ingeniørvidenskaberne

Kompetencer

 • skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder for harmonisk analyse indenfor de tekniske videnskaber
 • skal kunne tilegne sig supplerende viden og færdigheder inden for kursets emneområde

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt harmonisk analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Harmonic Analysis
ModulkodeB-MAT4-AHA
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet