Innovation og forandring

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 2.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

Fokus i projektet skal ligge på komplekse forhold og heterogene relationer; dvs. på at byggeprocesser påvirkes af og påvirker samfundet, og dermed udgør et interessefelt for andre end byggeriets parter. Eksempelvis kan semesterprojektet undersøge reguleringsmæssige forhold og disses indflydelse på virksomhedernes aktiviteter, klimadagsordenens betydning for byggeriet, forretningsprocesser og markedsidentitet, udvikling og spredning af innovationer, effekter af standardiseringer og udvikling af fremtidige forretningsområder.

De studerende skal således arbejde med problemstillinger der omhandler forandring i byggeriet. Dette kan være forandringer i byggeprocessen, i reguleringer, i parternes identitet og opgaver - eller innovationer og aktiviteter der motiverer til eller foranlediger innovation i byggeriet.  

Endelig skal de studerende kunne reflektere over byggeriets samfundsmæssige rolle og handlemuligheder for byggeriets parter, teknologiens rolle i forandringen af byggeriet og påvirkning af ledelseshandlinger og -beslutninger.  

Formål:

Projektenheden skal sætte de studerende i stand til at analysere innovations- og forandringsprocesser i byggeriet, og opbygge viden om og analytiske færdigheder i at identificere og vurdere byggevirksomheders udfordringer, set i et samfundsmæssigt, evt. globalt, perspektiv.

Begrundelse:

Innovations- og forandringsprocesser er både objekt for politiske forandringsprogrammer og centrale elementer i byggeriets dagsorden for bedring af forretningsmuligheder.

Læringsmål

Viden

  • Skal have forskningsbaseret viden om relevante teorier og metoder til analyse af byggeriets samfundsmæssige relationer, og kunne anvende teorier og metoder i en analyse af relationer mellem byggeriets aktiviteter og samfundsmæssige forhold der påvirker innovationer og forandringsaktiviteter i byggeriet
  • Kunne præsentere en relevant og præcis videnskabelig begrundet kritisk refleksion af de anvendte teorier og metoder 
  • Have kendskab til diskussioner om innovationer i byggeriet, herunder eksempelvis diskussioner om muligheder og effekter af digitalisering, produktivitet, strukturelle forandringer, nye markeder, energipolitik, eller lignende - i såvel et historisk perspektiv som i den aktuelle situation.

Færdigheder

  • Skal kunne udføre en analyse af forandringsprocesser i byggeriet, og gøre rede for effekter af forandringer for relevante aktører
  • Skal kunne redegøre for netværkskompleksiteten i den givne innovation eller forandringsproces, dvs. for hvordan multiplicitet i viden, interesser, og handlinger (m.m.) påvirker udviklingen i de konkrete processer 
  • Skal kunne redegøre for hvordan infrastruktur-forhold og institutioner påvirker aktørers handlemuligheder og handlinger

Kompetencer

  • Kan redegøre for teknologiske innovationers fordele og/eller ulemper i relation til en given organisation.
  • Kan anvende teorier om innovation, diffusion og implementering af teknologiske løsninger, der er afpasset til den kontekst hvori de skal virke.
  • Kan identificere og redegøre for effekter af en innovationsproces eller en forandringspolitik i et samfundsmæssigt perspektiv; eksempelvis effekter på produktivitet, kvalitet, produkter, kompetencer eller lignende

Undervisningsform

Vejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and Change
ModulkodeB-LIB-K3-14
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet