Standarder og standardisering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 2.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset handler om de processer, som leder frem til dannelsen af standarder, og de effekter standarder har på byggeprocessen og de aktører, som indgår. Mere specifikt drejer kurset sig om IKT-standarder i relation til byggeri, herunder bips og BIM og kommunikation vedrørende materialer og processer. Kurset koncentrerer sig om IKT-standarder og kommunikation i byggeriet. Kurset har på den ene side fokus på de processer og interesser, som fører frem til dannelsen af standarder, herunder økonomiske interesser og organisationer. På den anden side har kurset fokus på de effekter, som standarderne har mht. at effektivisere byggeriet men også mht. de positioner, som de forskellige aktører kan indtage i byggeprocessen. Der vil være oplæg fra personer i byggeriet som arbejder med standardisering

Kurset tager udgangspunkt i generelle diskussioner om standardiseringsprocesser og effekter af standardisering, herunder 

 • standardiseringsøkonomi 
 • taksonomier for standarder 
 • processer og organisationer
 • standarder og innovation
 • standardiseringsstrategier
 • standarder og innovation
 • IPR
 • regulering

De eksempler der arbejdes med i kurset vil især omhandle IKT i byggeriet. Og kurset vil give et indblik i, hvordan standardiseringsprocesserne finder sted indenfor byggeriet i Danmark og internationalt.

Formål:

Formålet er at give de studerende indsigt i standarders, klassifikationssystemers og normers betydning, grundlag, udvikling og implementering, og relationerne mellem standardisering/klassifikation og innovation. Kurset har særlig fokus på den betydning, som IKT-standarder har for byggeriet, og på kommunikation vedrørende materialer og processer. 

Begrundelse:

Standarder og klassifikationssystemer (taksonomier) er en integreret del af al teknologi; de har en positiv indflydelse på økonomien ved at fungere som spilleregler for forskellige markeder, hvor de er en del af reguleringen af produkter og processer. Fælles standarder udgør generelt en væsentlig forudsætning for forretningsmæssige aktiviteter og for koordineringen mellem forskellige parter i en produktionskæde. Der kan være tale om markedsstandarder, frivillige standarder som aftales i standardiseringsorganisationer eller lovmæssigt fastsatte standarder. Klassifikationssystemer har stor betydning for byggeriets arbejdsprocesser, og byggeriet har gennem en årrække arbejdet med normer og standarder med henblik på kvalitetssikring, sikkerhed og forøget produktivitet. 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om typer af standarder (reference, kvalitet og kompatibilitet), og klassifikationssystemer 
 • Skal have viden om den rolle og betydning, som standarder, klassifikationssystemer, standardiseringsstrategier og normer kan have for byggeriets processer og produkter
 • Skal have viden om standardiseringsorganisationer indenfor byggeri 
 • Skal have viden om forholdet mellem innovation og standardisering/klassifikation

Færdigheder

 • Skal være i stand til at anvende teorier om feedback-mekanismer, informationsøkonomi og transaktionsomkostninger indenfor standardiseringsområdet
 • Skal være i stand til at analysere og evaluere betydningen af standarder og klassifikationssystemer indenfor byggeri og IKT
 • Skal være i stand til at vurdere standarders rolle i samspillet mellem markedspartnere

Kompetencer

 • Skal kunne demonstrere indsigt i og forståelse for de interesser som ligger til grund for udviklingen af standarder og klassifikationssystemer
 • Skal kunne forklare den rolle standarder og klassifikationssystemer spiller i forretningsudvikling for byggeriets parter 
 • Skal kunne sammenligne standardiseringsstrategier og vurdere styrker og svagheder ved klassifikationssystemer 

Undervisningsform

Kurset vil bestå af forelæsninger og klasseundervisning, studiekredse, workshops, og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStandarder og standardisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mini-rapport som grundlag for en mundtlig eksamen.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStandards and Standardization
ModulkodeB-LIB-K3-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet