Bygningens indeklima og installationer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 4. semester på diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg samt viden, der opnås gennem kursusmodulerne Analyse og måling af indeklima, Varme- og køleteknik, Ventilationsteknik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gemmenført modulet:

 • Skal kunne forstå installationsfaglige principper og teorier for samlet projektering af bygningers VVS tekniske installationer
 • Skal kunne forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder indeklimaets betydning for udformningen af bygningens installationer og energiforbrug
 • Skal have viden om økonomisk beregning af rentabilitet herunder totaløkonomiske konsekvenser af indeklimarelaterede produktivitetsændringer
 • Skal have kendskab til væsentlige standarder inden for digitale bygningsmodeller ift. bygningers installationer

Færdigheder

Studerende, der har gemmenført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne opstille funktionskrav til bygningens indeklima og installationer
 • Skal kunne dimensionere bygningens installationer ud fra en helhedsbetragtning, der sikrer opfyldelse af bygningsreglementets krav, herunder krav til brand, føringsveje, installationsskakte samt drift og vedligehold
 • Skal kunne analysere bygninger med henblik på minimering af energiforbrug ved optimering af bygningens installationer og valg af komfortniveau
 • Skal kunne gennemføre detaljerede simuleringer af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne vurdere økonomisk rentabilitet af en installationsløsning
 • Skal kunne anvende BIM til projektering af bygningens installationer samt kvalitetssikring heraf

Kompetencer

Studerende, der har gemmenført modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende projektering af bygningers indeklima og installationer
 • Skal kunne argumentere for valg af installationer i relation til indeklima og energiforbrug overfor byggeriets parter
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i et team omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering  er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygningens indeklima og installationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor Environment and Building Services
ModulkodeB-IE-D5-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet