Bygningens indeklima og installationer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 4. semester på bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg eller lignende samt viden, der opnås gennem kursusmodulerne Analyse og måling af indeklima, Varme- og køleteknik, Ventilationsteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå installationsfaglige principper og teorier for samlet projektering af bygningers VVS tekniske installationer
 • Skal kunne forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder indeklimaets betydning for udformningen af bygningens installationer og energiforbrug
 • Skal have viden om økonomisk beregning af rentabilitet herunder totaløkonomiske konsekvenser af indeklimarelaterede produktivitetsændringer
 • Skal have kendskab til væsentlige standarder inden for digitale bygningsmodeller ift. bygningers installationer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne opstille funktionskrav til bygningens indeklima og installationer
 • Skal kunne dimensionere bygningens installationer ud fra en helhedsbetragtning, der sikrer opfyldelse af bygningsreglementets krav, herunder krav til brand, føringsveje, installationsskakte samt drift og vedligehold
 • Skal kunne analysere bygninger med henblik på minimering af energiforbrug ved optimering af bygningens installationer og valg af komfortniveau
 • Skal kunne gennemføre detaljerede simuleringer af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne vurdere økonomisk rentabilitet af en installationsløsning
 • Skal kunne anvende BIM til projektering af bygningens installationer samt kvalitetssikring heraf

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende projektering af bygningers indeklima og installationer
 • Skal kunne argumentere for valg af installationer i relation til indeklima og energiforbrug overfor byggeriets parter
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i et team omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygningens indeklima og installationer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor Environment and Building Services
ModulkodeB-IE-B5-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet