Projektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 4. semester på bacheloruddannelsen i byggeri- og anlæg eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Betonteknologi/byggematerialeteknologi, Fundering og jordtryk samt Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper og teorier for projektering af bærende stålkonstruktioner
 • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper og teorier for projektering af bygningers fundering

Færdigheder

 • Skal kunne skitsedimensionere en bærende rumlig stålkonstruktion med udgangspunkt i arkitektforslag og/eller projektideer
 • Skal kunne redegøre for rumlig stabilitet og robusthed for den bærende stålkonstruktion
 • Skal kunne dimensionere en rumlig stålkonstruktion, herunder dimensionering for brand
 • Skal kunne dimensionere samlinger i en stålkonstruktion, boltede og svejste for statisk belastning
 • Skal kunne skitseprojektere konstruktionens fundering
 • Skal kunne analysere og dimensionere funderingsløsninger
 • Skal kunne forstå og udarbejde en geoteknisk projekteringsrapport
 • Skal kunne estimere relevante geotekniske styrke- og deformationsparametre ud fra boringer, Cone Penetration Tests og geotekniske laboratorieforsøg.
 • Skal kunne dokumentere statiske beregninger og teknisk dokumentation på et niveau svarende til normal ingeniørpraksis

Kompetencer

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal på kompetent niveau kunne deltage i og dokumentere et projekteringsarbejde, der omhandler de i projektarbejdet behandlede fagligheder (konstruktion og dens fundering) og deres interaktion   
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende fordele/ulemper af forskellige løsninger og/eller analysemetoder 
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Foundation of a 3D Steel Structure
ModulkodeB-BK-B5-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet