Betonteknologi/byggematerialeteknologi

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kurserne Grundlæggende mekanik og termodynamik, Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik, Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om sammensætning og struktur af de almindeligst anvendte materialer i bygge- og anlægssektoren (beton, tegl, træ, stål, plast mfl.)
 • Skal have grundlæggende indsigt i de særlige forhold, som er gældende for porøse byggematerialer som f.eks. beton, tegl og træ
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem byggematerialernes sammensætning, struktur og egenskaber
 • Skal have viden om betons delmaterialer, proportionering, bearbejdelighed, hærdning, strukturdannelse og modenhedsudvikling 
 • Skal kunne forstå de grundlæggende principper for hærdning/hydratisering og strukturdannelse i beton
 • Skal have viden om hærdningsstyring af beton, herunder varmeudvikling og termisk induceret revnedannelse
 • Skal have viden om byggematerialernes mekaniske egenskaber
 • Skal have viden om holdbarhed og levetid af bygningskonstruktioner, herunder nedbrydningsmekanismer samt eftersyn og tilstandsvurdering af betonkonstruktioner

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder til at vælge egnede materialer til specifikke bygningsdele og byggeopgaver
 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder til at vælge delmaterialer og anvise betonsammensætning ud fra givne krav til betonens bearbejdelighed, styrke og holdbarhed/levetid
 • Skal kunne fremstille beton og måle den hærdnede betons trykstyrke
 • Skal kunne foretage beregninger til styring af temperaturtilstand og modenhed i hærdnende betonkonstruktioner 
 • Skal kunne vurdere betonkonstruktioners tilstand og levetid 
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger inden for fremstilling og anvendelse af materialer til konstruktive formål
 • Skal kunne tilegne sig ny viden og færdigheder inden for materialeteknologi og kritisk vurdere nye udviklinger på området
 • Skal kunne indgå i dialog om optimale valg af materialer til en given byggeopgave
 • Skal kunne formidle valg og anvendelse af byggematerialer til interessenter, herunder kolleger, myndigheder og udførende 

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBetonteknologi/byggematerialeteknologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConcrete Technology / Building Materials Technology
ModulkodeB-BK-B5-2A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet