Masterprojekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Masterprojektet skrives inden for det bygningsfysiske område og indeholder præsentation af tidligere forskning på området og masterprojektets relation til dette. Kurserne på de foregående tre semestre skal være bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået:

  • Dybtgående kendskab til et eller få udvalgte fagelementer
  • Bredere indsigt i feltet hvad angår såvel teorier og metoder som disses indbyrdes sammenhæng, eventuelt i forbindelse med et renoverings- eller nybygningsprojekt.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

  • Selvstændigt, systematisk og kritisk kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle problemstilling
  • På relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder redegøre for og begrunde de valg, der er truffet i afgrænsningen af problemstillingen
  • Kunne sætte projektets emne i en historisk kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

  • Selvstændigt kunne træffe og begrunde valg af videnskabelige, teoretiske og/eller eksperimentelle metoder
  • Selvstændigt og kritisk kunne vurdere såvel de valgte teorier og metoder som projektets analyser, resultater og konklusioner
  • Kunne formidle relevante faglige og professionelle aspekter af projektarbejdet på klar og systematisk måde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeB-BF-M4-8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet