Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne:
-Inde- og udeklima
-Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Konstruktionsopbygning af forskellige hovedtyper af eksisterende bygninger på et overordnet niveau
 • Typiske fugtskader
 • Særlige problemområder for forskellige typer af eksisterende konstruktioner/bygninger, herunder vurdering af hvor robust en given bygning er overfor forskellige brugerpåvirkninger.
 • Hvilke muligheder der er for renovering/efterisolering af eksisterende bygninger med hensyntagen til at opnå energibesparelser uden at der opstår fugtproblemer
 • Metoder til at foretage tilstandsvurdering af eksisterende bygninger – især klimaskærmen.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne planlægge og gennemføre undersøgelse af konstruktioner i eksisterende bygninger
 • Kunne vurdere årsagen og kilden til fugtskader på bygninger
 • Kunne vurdere/beregne energibesparelser ved efterisolering
 • Kunne vurdere/beregne fugtforhold i efterisolerede konstruktioner især mht. at undgå risiko for fugtskader
 • Kunne vurdere/beregne økonomisk fordelagtige løsninger iht. bygningsreglementets krav.
 • Kunne beskrive hvorledes bygningen skal anvendes efter renovering, således at driftsforhold, herunder brugeradfærd, inddrages i beskrivelsen.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne anvise løsninger på udbedring af fugtskader samt forebyggelse af at skaden fortsætter
 • Kunne vurdere kvaliteten af (energi)renovering af eksisterende bygninger
 • Kunne vurdere risikoen for fugtproblemer i forbindelse med renovering/efterisolering af eksisterende bygninger
 • Kunne anvise gode løsninger som både medfører energibesparelser og er fugtteknisk forsvarlige.
 • Kunne vurdere betydningen af brugeradfærd
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre, og introduceres til problemidentifikation, -analyse og –løsning (Problemorienterede kompetencer)
 • Kunne demonstrere teamkultur ved tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne anvende faglige samarbejdsroller og –ansvar (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne anvende samarbejds-, aktivitets-, tidsplanlægning/styring (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende uddelegering (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende rolle- og ansvarsfordeling (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende videnskabelig formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne demonstrere evne til at optimere læring ved digitale værktøjer og samarbejder i forhold til at opnå bygningsfysisk viden (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne identificere egen faglighed og kompetence i forhold til øvrige gennem gruppearbejde (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne anvende eget læringspotentiale fra modulopgave til modulopgave (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne mundtligt formulere og formidle tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regneøvelser, målinger i laboratoriet eller felt samt tilstandsvurderinger. I kurset indgår et PBL projekt med en byggeskade med vurdering af årsag og mulig løsning og/eller et renoveringsprojekt.  Dette kan være baseret på kandidatens daglige arbejde, men med uddybning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTilstandsvurdering, efterisolering og renovering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport. Prøveform fastsættes i starten af semesteret.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCondition Assessment, Re-insulation and Refurbishment
ModulkodeB-BF-M3-14
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet