Inde- og udeklima

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på studiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Grundlæggende begreber angående inde- og udeklimaet
 • Krav til termisk indeklima
 • Målemetoder for termisk indeklima
 • Metoder til beregning af konsekvenser
 • Materialers indeklimamærkning
 • Meteorologske datas brug i bygningsfysik
 • Vindforhold – bygninger og terræn
 • Brugerindflydelse på indeklima
 • Solstråling og solafskærmning
 • Dagslys og belysning.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne vurdere data til konsekvensberegninger
 • Kunne foretage simple målinger af hygrotermisk inde- og udeklima
 • Kunne redegøre for teorien bag beregningen/modellen
 • Kunne forklare udeklimaets indflydelse på bygningen og dens indeklima
 • Kunne forklare sammenhængen mellem faktorerne og det oplevede indeklima.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere en bygnings hygrotermiske indeklima på baggrund af viden om de enkelte faktorers størrelse (måleresultater)
 • Kunne beregne og vurdere behovet for dagslys og belysning, og vurdere dets betydning for en bygnings energiforbrug
 • Kunne vurdere hvor store udsving der kan optræde i indeklima pga. brugeradfærd.
 • Have viden om meteorologiske data og deres indflydelse på indeklimaet, herunder solstråling og solafskærmninger
 • Viden om fremtidige klimaændringers termiske og fugtbetingede påvirkninger af bygninger.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regneøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInde- og udeklima
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveform fastsættes i starten af semesteret.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor and Outdoor Climate
ModulkodeB-BF-M2-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet