Fugtteori og -praksis

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på studiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Hvordan fugt kan indeholdes i luft
 • Hvordan fugt i luft interagerer med materialer, fugtkapacitet og fugtligevægt
 • Fugttransport ved diffusion, konvektion og kapillarsugning
 • Materialers hygrotermiske egenskaber
 • Fugtkilder
 • Dimensionerende fugtforhold
 • Fugtrisikoklasser
 • Hvordan fugttransport stoppes
 • Fugts påvirkning af konstruktioner og indeklima; nedbrydningsmekanismer og skimmel
 • Hvordan klimaskærmens enkeltdele opbygges, så der også tages hensyn til fugtforhold, herunder ventilerede og uventilerede konstruktioner samt et- og to-trinstætninger
 • Hvorledes konstruktiv fugtsikring udføres, herunder praktisk udformning
 • Forskellige metoder til måling af fugt, såvel teoretisk som praktisk
 • Udtørring af fugt herunder metoder og udtørringsforløb.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne anvende vanddamptryksdiagrammer til at vurdere, hvordan fugtindhold i bygninger og konstruktioner ændrer sig med temperatur og fugttilførsel
 • Kunne skitsere opbygningen af en bygningsdel i klimaskærmen (tag-, ydervægs-, terrændæk- og kælderkonstruktioner)
 • Kunne forklare hvordan fugtberegninger hænger sammen med beregning af temperaturforhold.
 • Være i stand til at udføre stationære én-dimensionale beregninger på diffusion (Glaser metoden).

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere om en konstruktion er fugtteknisk forsvarlig
 • Kunne vurdere hvilken fugtrisikoklasse en konstruktion befinder sig i og angive, hvorledes risikoklassen eventuelt kan nedsættes
 • Kunne vurdere hvorledes kuldebroer har betydning for overfladeforhold i en given konstruktion med henblik på at vurdere risiko for skimmelsvampevækst
 • Kunne diskutere behovet for målinger af fugt og skimmel samt vurdere hvilke målemetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation
 • Være i stand til at udforme dokumentation for fugtforhold i en bygning.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regne øvelser, målinger i laboratoriet eller felt

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFugtteori og -praksis
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig fx multipel choice eller mundlig prøve. Prøveform fastsættes i starten af semesteret.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMoisture Theory and Practice
ModulkodeB-BF-M1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet