Varmeteori og -praksis

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Optagelse på studiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Transport af varme (ledning, stråling, konvektion)
 • Energitab (gennem flader, ved kuldebroer, ventilationstab) og tilhørende parametre til beskrivelse af energitab (U-værdier, linjetab m.m.)
 • Begreber og faktorer for beregning af isolanser og U-værdier for flader, vinduer, hulrum, konstruktioner med kuldebroer etc.
 • Beregning af kuldebroer
 • Brugen af termovision til identificering af kuldebroer i en bygning.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne beregne stationær, én-dimensional varmetransport i konstruktioner
 • Kunne redegøre for de varmetekniske egenskaber for byggematerialer og konstruktioner
 • Kunne udregne U-værdier for bygningsdele (opbygget af homogene og/eller inhomogene lag)
 • Kunne udregne vinduers U-værdi og energitilskud
 • Kunne foretage optegninger af temperaturkurver for en bygningsdel
 • Kunne foretage varmetabsberegninger for en bygning
 • Kunne foretage en beregning af kuldebroer
 • Kunne foretage en simpel af bygningers energiforbrug.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere om en konstruktion opfylder kravene til varmetab og kunne vurdere hvordan varmetabet eventuelt nedsættes
 • Kunne vurdere kuldebroers betydning for energitabet fra en bygning og betydningen af at minimere størrelsen og omfanget af kuldebroer
 • Kunne identificere kritiske bygningsdetaljer i relation til varmetab.

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, præsentations seminarer, regne øvelser, laboratorietest

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarmeteori og -praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveform fastsættes i starten af semesteret.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeat Theory and Practice
ModulkodeB-BF-M1-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet