Bygningens konstruktion og energiforbrug

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem projekt- og kursusmoduler på 1.-3. semester på bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug, Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik samt Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton) eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper og teorier for projektering af konstruktioner i beton og træ
 • Skal kunne forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder varme- og fugttransport samt bygningers energiforbrug
 • Skal have kendskab til væsentlige standarder inden for digitale bygningsmodeller

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne beregne laster på en bygningskonstruktion i henhold til normforskrifter
 • Skal kunne skitsedimensionere konstruktionen
 • Skal kunne bestemme snitkræfter i bjælke- og gitterkonstruktion ved hjælp af elementmetodesoftware
 • Skal kunne udforme og dimensionere træ- og betonkonstruktioner i henhold til gældende normer
 • Skal kunne dimensionere relevante konstruktionssamlinger
 • Skal kunne dokumentere projektarbejdets resultater og statiske beregninger på en klart struktureret og forståelig måde (mundtligt, skriftligt og grafisk)
 • Skal kunne bestemme linjetab i konstruktioner ved hjælp af numeriske beregninger
 • Skal kunne foretage en fugt- og varmemæssig dimensionering af klimaskærmen
 • Skal kunne anvende metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder varme- og fugttransport
 • Skal kunne beregne energiforbrug til kunstig belysning samt dagslysfaktor
 • Skal kunne analysere bygningens klimaskærm med henblik på minimering af energiforbrug
 • Skal kunne gennemføre og dokumentere energitekniske beregninger efter professionel standard
 • Skal kunne opbygge og anvende digitale bygningsmodeller (BIM) og redegøre for centrale problemstillinger vedrørende modelsamarbejde i byggeprocessen

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal på kompetent niveau kunne deltage i og dokumentere et projekteringsarbejde, der omhandler de i projektarbejdet behandlede fagligheder (bygningens konstruktion og energiforbrug) og deres interaktion  
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende fordele/ulemper af forskellige løsninger og/eller analysemetoder
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemidentifikation er
 • Skal kunne anvende gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne analysere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemløsning

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygningens konstruktion og energiforbrug
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBuilding Structure and Energy Consumption
ModulkodeB-BA-B4-21
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet