Afløbsteknik og hydraulik

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå den grundlæggende fysik, teori og metode inden for strømninger i vand og luft
 • Skal kunne forstå væskers og gassers fysiske egenskaber og karakteristika
 • Skal have viden om udformning, materialer og dimensionsgivende vandstrømme i afløbssystemer
 • Skal have viden om gældende vejledninger, regler og standarder inden for afløbsteknikken

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne beregne hydrostatiske kræfter
 • Skal kunne anvende de centrale strømningsligninger (kontinuitets-, energi- og impulsligningen)
 • Skal kunne anvende metoder til at dimensionere for stationære strømninger i åbne og lukkede ledningssystemer (rør, kanaler, vandløb, etc.)
 • Skal kunne anvende metoder til statistisk behandling og fortolkning af nedbørsdata samt kunne anvende disse data til dimensionering
 • Skal kunne vurdere brugen af og anvende metoder til design af bygværker, bassiner, nedsivnings anlæg etc. i afløbssystemer
 • Skal kunne vurdere et afløbssystems selvrensningsevne
 • Skal kunne vurdere hydrauliske effekter af aflastning fra afløbssystemer til vandløb, søer, mv.
 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af pumpesystemer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal være i stand til at identificere belastningen på hydrauliske systemer – herunder afløbssystemer 
 • Skal kunne dimensionere væsentlige hydrauliske konstruktioner.
 • Skal kunne vurdere optimale valg af løsninger, f.eks. med henblik på klimasikring af afløbssystemer

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfløbsteknik og hydraulik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Drainage and Hydraulics
ModulkodeB-BA-B3-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet