Bachelorprojekt:Den store hybride bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i det bebyggede som komplekst system, hvor bygning og by smelter samme – by bliver til bygning og bygning bliver til by. Herved udfordres den traditionelle ingeniørfaglige tekniske, skalamæssige og bygningsprogrammatiske forståelse af det byggede, og den hybride bygning fremkommer som et nyt objekt i byen, hvor bygningens tektoniske, rumlige, og infrastrukturelle strukturer samt landskabs- og afløbstekniske forhold bliver udslagsgivende for den hybride bygnings form. Der arbejdes således med et komplekst hybridt objekt, der i sit program og design indeholder urbane elementer og skalaer, såsom infrastruktur og landskab, såvel som konstruktive principper og formmæssige detaljer.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om nutidige urbane tendenser og deres indflydelse på det byggede miljø
 • Skal have viden om tektoniske, infrastrukturelle og afløbstekniske forhold i den hybride bygning
 • Skal kunne forstå de programmatiske, tekniske og oplevelsesmæssige forudsætninger, bygningen som objekt bliver stillet over for i en nutidig urban kontekst
 • Skal kunne forstå den hybride bygning som et oplevet fænomen, samt som et teknisk og funktionelt bylandskab

Færdigheder

 • Skal kunne anvende relevante metoder til udvikling af design af bygningsprogrammer og bygninger, der kan indgå i komplekse urbane miljøer
 • Skal kunne formidle analyse, koncept og design rumligt og grafisk
 • Skal kunne vurdere hvilke tekniske og formgenererende virkemidler, der fordrer udviklingen af den hybride bygning
 • Skal kunne anvende relevante tektoniske, infrastrukturelle og afløbstekniske metoder i designet af den hybride bygning

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over realisering af en rumlig oplevelse af den hybride bygning
 • Skal have indgående kendskab til den hybride bygnings tekniske strukturer, bygningens organisering og programmering
 • Skal kunne reflektere over det bebyggede som komplekst system
 • Skal kunne strukturere og udvikle en hybrid bygning på baggrund af tekniske løsninger og formmæssige overvejelser

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt:Den store hybride bygning
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: The Large Hybrid Building
ModulkodeAODUB6P173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design