Bachelorprojekt:Den store hybride bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i det bebyggede som komplekst system, hvor bygning og by smelter samme – by bliver til bygning og bygning bliver til by. Herved udfordres den traditionelle ingeniørfaglige tekniske, skalamæssige og bygningsprogrammatiske forståelse af det byggede, og den hybride bygning fremkommer som et nyt objekt i byen, hvor bygningens tektoniske, rumlige, og infrastrukturelle strukturer samt landskabs- og afløbstekniske forhold bliver udslagsgivende for den hybride bygnings form. Der arbejdes således med et komplekst hybridt objekt, der i sit program og design indeholder urbane elementer og skalaer, såsom infrastruktur og landskab, såvel som konstruktive principper og formmæssige detaljer.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om nutidige urbane tendenser og deres indflydelse på det byggede miljø
 • Skal have viden om tektoniske, infrastrukturelle og afløbstekniske forhold i den hybride bygning
 • Skal kunne forstå de programmatiske, tekniske og oplevelsesmæssige forudsætninger, bygningen som objekt bliver stillet over for i en nutidig urban kontekst
 • Skal kunne forstå den hybride bygning som et oplevet fænomen, samt som et teknisk og funktionelt bylandskab

Færdigheder

 • Skal kunne anvende relevante metoder til udvikling af design af bygningsprogrammer og bygninger, der kan indgå i komplekse urbane miljøer
 • Skal kunne formidle analyse, koncept og design rumligt og grafisk
 • Skal kunne vurdere hvilke tekniske og formgenererende virkemidler, der fordrer udviklingen af den hybride bygning
 • Skal kunne anvende relevante tektoniske, infrastrukturelle og afløbstekniske metoder i designet af den hybride bygning

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over realisering af en rumlig oplevelse af den hybride bygning
 • Skal have indgående kendskab til den hybride bygnings tekniske strukturer, bygningens organisering og programmering
 • Skal kunne reflektere over det bebyggede som komplekst system
 • Skal kunne strukturere og udvikle en hybrid bygning på baggrund af tekniske løsninger og formmæssige overvejelser

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt:Den store hybride bygning
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: The Large Hybrid Building
ModulkodeAODUB6P173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design