Landskab og bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursusmodul er at introducere de studerende til arbejdet med landskabet og dettes indflydelse på det byggede. I kursusmodulet skal de studerende formgive rum til ophold med et enkelt og præcist program i et karakteristisk landskab. Som præmis for arbejdet med landskab og bygning introducerer modulet til landskabstekniske forhold såsom landskabstyper, landskabselementer og beplantning og til viden om håndtering af koter og landskab i GIS- og CAD-programmer. Som en del af opgaven arbejdes der yderligere med principper for foldning og modellering af landskab og bebyggelse.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om forskellige landskabstekniske forhold, der danner og giver karakter til et landskab
 • Skal kunne forstå principper i topografisk formgivning
 • Skal have viden om metoder og værktøjer til bygnings- og landskabsdesign
 • Skal have viden om digital håndtering af terræn, samt viden om koter og landskabsbehandling i GIS

Færdigheder

 • Skal kunne anvende landskabsidentitet og -potentialer i designforslaget
 • Skal kunne redegøre for og anvende principperne for topografisk og landskabelig formgivning, samt arbejde digitalt blandt andet i 3D med håndtering af terræn
 • Skal kunne forstå og optimere forholdet imellem det byggede og dets landskabelige omgivelser
 • Skal kunne anvende rumlige modelleringsteknikker til formgenerering

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over arkitektonisk formgivning i en landskabelig kontekst
 • Skal kunne reflektere over et landskabs tekniske forhold til brug i designprocessen
 • Skal kunne reflektere over brugen af digitale værktøjer til terrænhåndtering og modellering

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandskab og bygning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLandscape and Building
ModulkodeAODUB6K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design