Landskab og bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursusmodul er at introducere de studerende til arbejdet med landskabet og dettes indflydelse på det byggede. I kursusmodulet skal de studerende formgive rum til ophold med et enkelt og præcist program i et karakteristisk landskab. Som præmis for arbejdet med landskab og bygning introducerer modulet til landskabstekniske forhold såsom landskabstyper, landskabselementer og beplantning og til viden om håndtering af koter og landskab i GIS- og CAD-programmer. Som en del af opgaven arbejdes der yderligere med principper for foldning og modellering af landskab og bebyggelse.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om forskellige landskabstekniske forhold, der danner og giver karakter til et landskab
 • Skal kunne forstå principper i topografisk formgivning
 • Skal have viden om metoder og værktøjer til bygnings- og landskabsdesign
 • Skal have viden om digital håndtering af terræn, samt viden om koter og landskabsbehandling i GIS

Færdigheder

 • Skal kunne anvende landskabsidentitet og -potentialer i designforslaget
 • Skal kunne redegøre for og anvende principperne for topografisk og landskabelig formgivning, samt arbejde digitalt blandt andet i 3D med håndtering af terræn
 • Skal kunne forstå og optimere forholdet imellem det byggede og dets landskabelige omgivelser
 • Skal kunne anvende rumlige modelleringsteknikker til formgenerering

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over arkitektonisk formgivning i en landskabelig kontekst
 • Skal kunne reflektere over et landskabs tekniske forhold til brug i designprocessen
 • Skal kunne reflektere over brugen af digitale værktøjer til terrænhåndtering og modellering

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandskab og bygning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLandscape and Building
ModulkodeAODUB6K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design