Interaktivt fysisk produkt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets formål er at indføre de studerende i udviklingen af produkter som på forskellig vis kan gøre brugerens dagligdag nemmere, såsom robotter og produkter med indbygget intelligens herunder bevægelighed/bevægelse, elektronisk styring, interface og mekaniske løsninger, der integreres som en del af dets funktionalitet og æstetik. Der lægges i projektet vægt på, at der arbejdes med en original, innovativ løsning på et afbalanceret ingeniørfagligt teknisk-æstetisk niveau, hvor erfaringer fra kursusmodulerne integreres i konceptudvikling eller detaljering af projektet. Projektets emne kunne være udformning af køkkenudstyr, dispenser, haveredskaber, personhjælpemidler eller legetøj. Produktforslaget udvikles med udstrakt brug af forskellige former for modeller som funktionsmodeller, synsmodeller og detaljemodeller. Der lægges især vægt på samspil mellem en undersøgende, afprøvende og reflekterende metodik og en iterativ proces.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne demonstrere viden om begrænsninger og muligheder ved design og konstruktion af et fysisk interagerende produkt med en væsentlig grad af brugerinteraktion, herunder såvel teknisk konstruktive og produktionsmæssige, som formgivningsmæssige og betjeningsmæssige aspekter
  • Skal kunne redegøre for metoder til brugerinddragelse i praksis og ergonomiske forhold, såvel fysiske som kognitive, relateret til et konkret problem
  • Skal kunne redegøre for grundlæggende metoder og teorier for styring, relevant teknologi, konstruktion mv. af et givent mekatronisk produkt

Færdigheder

  • Skal kunne specificere muligheder, begrænsninger og visioner for mekatroniske produkter til områder med anvendelser for en specificeret målgruppe
  • Skal kunne etablere et udviklingsforløb, hvor modellering, afprøvning og refleksion via syns- og funktionsmodeller for mekatroniske løsninger og deres betjening indgår i et dynamisk iterativt forløb, med behørig inddragelse af målgrupperepræsentanter
  • Skal kunne specificere og visualisere løsninger, der integrerer betjening, styring, bevægelige dele og ønsket feedback/resultat for et mekatronisk produkt
  • Skal kunne underbygge den ønskede funktionalitet og betjening, med detaljering af produktets konstruktion og tilblivelse indenfor udvalgte områder eller delkomponenter

Kompetencer

  • Skal kunne specificere og udvikle forslag til et produkt med væsentlig grad af brugerinteraktion, med vægt på at integrere interaktion og betjening med funktionalitet, udtryk, og konstruktion med hensyntagen til en specificeret målgruppe og selvstændigt udledte krav
  • Skal kunne kommunikere en løsning til et mekatronisk produkt, hvor funktion, teknik og æstetik sandsynliggøres med anvendelse af designfagligt relevante medier og metoder, og formidle intention, proces og anvendte metoder og værktøjer i rapporteringsformat

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktivt fysisk produkt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteractive Physical Product
ModulkodeAODIB5P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design