Interaktivt digitalt produkt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejdet omhandler udvikling af et forslag til et produkt, der indeholder en betydende digital komponent, eksempelvis trådløs streaming-højttaler, udvidet systemfjernbetjening, digital termometerstyring, etc. De studerende lærer at analysere og definere tekniske og brugsmæssige udfordringer for produkter med indbygget digital brugerflade, trådløs teknologi og at integrere funktionalitet og layout af interface med brugsoplevelse, programmering og konstruktion af den fysiske del. Der udarbejdes i en ingeniørfaglig kontekst således forslag til både et konkret produkt og en interface-del, hvor såvel funktionelle som formmæssige og udtryksmæssige kvaliteter kan simuleres eller testes.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kende til grundlæggende terminologi for sensorer, aktuatorer og trådløse kommunikationsteknologier og digitale interaktionsflader for en konkret produktkategori på et niveau, der muliggør dialog om typiske designmæssige muligheder og begrænsninger med områdespecialister
  • Skal have viden om eventuelt særlige vilkår for materialer, produktions- og konstruktionsforhold for trådløse produkter indenfor en konkret produktkategori
  • Skal kunne redegøre for valg af metoder til analyse, kravspecificering og design med hensyn til kognitiv ergonomi, subsidiært fysisk ergonomi, semiotiske aspekter og integration af dette med af betjeningsflader og funktionalitet for en konkret produktkategori
  • Skal kunne redegøre for metoder til specifikation, integration og verificering af kvalitative og kvantitative krav og løsningsforslag for ønsket udtryk, brugsoplevelse og funktionalitet for en konkret produktkategori

Færdigheder

  • Skal kunne gennemføre en systematisk analyse og konceptudvikling for et konkret interaktions- og betjeningsorienteret produkt, med fokus på funktionalitet gennem et iterativt, refleksivt design og produktudviklingsforløb
  • Skal kunne opstille kvalitativ og kvantitativ kravspecificering og systematisk generere flere konceptuelle løsningsforslag der integrerer funktionalitet, betjening, udtryk, og konstruktion, der opfylder kravspecifikationen
  • Skal kunne specificere, designe, konstruere og programmere både de fysiske og digitale komponenter på et konceptuelt niveau, der sandsynliggør den ønskede funktionalitet

Kompetencer

  • Skal kunne specificere og designe et produktforslag med vægt på digital og fysisk betjeningsflade og trådløs kommunikation, gennem en iterativ, refleksiv design- og produktudviklingsproces, der primært integrerer interaktion, funktion og underliggende system og konstruktion, ud fra både selvstændigt identificerede og prædefinerede krav og referencer i både helhed og detalje
  • Skal kunne kommunikere og sandsynliggøre brugeroplevelse og understøttende system gennem simulering, modellering og relevante faglige visuelle virkemidler

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktivt digitalt produkt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteractive Digital Product
ModulkodeAODIB4P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design