Digitalt understøttede brugerflader og produkter

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere de studerende til teori og principper for sensorer, aktuatorer og trådløs transmission i relation til produktdesign, samtidig med at kurset giver deltagerne teori, metoder og værktøjer for programmering og design af brugerfladen på enkle platforme. I modulet gennemføres design og tests af prototyper, ligesom der gennemføres øvelser med programmering af en applikation indlejret i den digitalt understøttede brugerflade eller produkt.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for og evaluere sensorer, aktuatorer og trådløse teknologier og deres muligheder i forhold til design og konstruktion af digitale brugerflader og produkter.
 • Skal kunne redegøre for og analysere relevante udviklingsværktøjer og udviklingsprocessen for mobile platforme fra prototype til slutprodukt
 • Skal kunne redegøre for de væsentligste fysiske hovedkomponenter, der indgår i digitalt understøttede brugerflader og produkter, samt kunne identificere og evaluere de overordnede principper for deres anvendelse
 • Skal kunne gennemføre programmering af simple prototyper mht. til håndtering af sensorinput og overførsel af disse informationer til relevante output af aktuatorer og kommunikation mellem enheder
 • Skal kunne redegøre for væsentlige parametre for valg af sensor-, aktuator- og kommunikationsteknologi for forskellige brugerflader og produkter
 • Skal kunne forstå og gøre brug gøre brug af basale koncepter og mekanismer indenfor programmering

Færdigheder

 • Skal kunne udføre en overordnet vurdering af konstruktions- og designmæssige muligheder for integration af sensor, aktuator og trådløs teknologi i forhold til et eller flere gængse industriprodukter til offentlig eller privat brug
 • Skal kunne anvende relevante udviklingsværktøjer som bindeled mellem softwareudvikling og -design
 • Skal kunne simulere, teste og evaluere brugsscenarier gennem simple prototyper
 • Skal kunne udføre og dokumentere enkle laboratorietests for afprøvning, justering og verifikation af sensorer, aktuatorer og trådløs teknologis funktionalitet
 • Skal kunne dokumentere funktionaliteten og konstruktionen af en digital understøttet brugerflade eller produkt

Kompetencer

 • Skal metodisk kunne understøtte en produktudvikling af digitale brugerflader og produkter, samt identificere og specificere den relevante trådløse teknologi og integrere denne i produktdesign, med behørig hensyn til konstruktive og produktionsmæssige begrænsninger og muligheder
 • Skal kunne definere typiske karakteristika for produkter med iboende elektroniske sensorer, aktuatorer og kommunikationsteknologi til en grad der muliggør kvalificeret dialog med specialister på området
 • Skal systematisk kunne specificere og udføre test og evaluering af simple prototyper af digitalt understøttende brugerflader og produkter

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitalt understøttede brugerflader og produkter
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigitally Supported User Interfaces and Products
ModulkodeAODIB4K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design