Digitalt understøttede brugerflader og produkter

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere de studerende til teori og principper for sensorer, aktuatorer og trådløs transmission i relation til produktdesign, samtidig med at kurset giver deltagerne teori, metoder og værktøjer for programmering og design af brugerfladen på enkle platforme. I modulet gennemføres design og tests af prototyper, ligesom der gennemføres øvelser med programmering af en applikation indlejret i den digitalt understøttede brugerflade eller produkt.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for og evaluere sensorer, aktuatorer og trådløse teknologier og deres muligheder i forhold til design og konstruktion af digitale brugerflader og produkter.
 • Skal kunne redegøre for og analysere relevante udviklingsværktøjer og udviklingsprocessen for mobile platforme fra prototype til slutprodukt
 • Skal kunne redegøre for de væsentligste fysiske hovedkomponenter, der indgår i digitalt understøttede brugerflader og produkter, samt kunne identificere og evaluere de overordnede principper for deres anvendelse
 • Skal kunne gennemføre programmering af simple prototyper mht. til håndtering af sensorinput og overførsel af disse informationer til relevante output af aktuatorer og kommunikation mellem enheder
 • Skal kunne redegøre for væsentlige parametre for valg af sensor-, aktuator- og kommunikationsteknologi for forskellige brugerflader og produkter
 • Skal kunne forstå og gøre brug gøre brug af basale koncepter og mekanismer indenfor programmering

Færdigheder

 • Skal kunne udføre en overordnet vurdering af konstruktions- og designmæssige muligheder for integration af sensor, aktuator og trådløs teknologi i forhold til et eller flere gængse industriprodukter til offentlig eller privat brug
 • Skal kunne anvende relevante udviklingsværktøjer som bindeled mellem softwareudvikling og -design
 • Skal kunne simulere, teste og evaluere brugsscenarier gennem simple prototyper
 • Skal kunne udføre og dokumentere enkle laboratorietests for afprøvning, justering og verifikation af sensorer, aktuatorer og trådløs teknologis funktionalitet
 • Skal kunne dokumentere funktionaliteten og konstruktionen af en digital understøttet brugerflade eller produkt

Kompetencer

 • Skal metodisk kunne understøtte en produktudvikling af digitale brugerflader og produkter, samt identificere og specificere den relevante trådløse teknologi og integrere denne i produktdesign, med behørig hensyn til konstruktive og produktionsmæssige begrænsninger og muligheder
 • Skal kunne definere typiske karakteristika for produkter med iboende elektroniske sensorer, aktuatorer og kommunikationsteknologi til en grad der muliggør kvalificeret dialog med specialister på området
 • Skal systematisk kunne specificere og udføre test og evaluering af simple prototyper af digitalt understøttende brugerflader og produkter

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitalt understøttede brugerflader og produkter
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigitally Supported User Interfaces and Products
ModulkodeAODIB4K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design