Procesteknik og materialeegenskaber

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem kurset skal de studerende gøres bekendt med nogle af de mest gængse materialer, navnlig metaller og polymerer, samt produktionsprocesser, således at de kan foretage basale vurderinger af materialevalg med henblik på produktionsprocesser og vice versa på produkter, hvor de ovennævnte aspekter integreres på forskellig vis.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om almene tekniske fremstillingsprocesser, såsom masseforøgende, masseformindskende og massebevarende processer
  • Skal have viden om gængse metaller og metallegeringer samt de dertil passende og gængse produktions- og bearbejdningsmetoder
  • Skal have viden om gængse plasttyper samt de dertil passende og gængse produktions- og bearbejdningsmetoder
  • Skal have viden om gængse halvfabrikata, eksempelvis plade, stang, rør, etc., samt dertil passende forarbejdningsmuligheder
  • Skal have viden om typiske fremstillingstolerancer og geometriske overfladegodheder for almene bearbejdningsmetoder

Færdigheder

  • Skal kunne forstå og anvende grundlæggende mekanisk/kemisk/elektrisk materialekarakterisering, såsom stivhed, hårdhed, sejhed, smeltetemperatur, korrosion og ledeevne, i forbindelse med produktspecifikation
  • Skal kunne vælge passende gængs materiale til en given gængs produktions- og bearbejdningsproces og vice versa
  • Skal kunne designe komponenter med rimelig hensyntagen til produktions- og bearbejdningsmetode og materialevalg
  • Skal kunne foretage styktalsvurdering og benytte dette til afgrænsning af materialevalg og produktionsprocesser

Kompetencer

  • Skal kunne, baseret på designbrief og teknisk kravspecifikation, skønne og argumentere for hensigtsmæssige kombinationer af materialevalg og fremstillingsprocesser

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesteknik og materialeegenskaber
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Technology and Material Characteristics
ModulkodeAODIB3K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design