Bachelorprojekt: Formgivning af den store hybride bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets formål er at videreudvikle de studerendes evne til at gennemføre en integreret designproces med udgangspunkt i det bebyggede miljø som et komplekst, bæredygtigt, hybridt system med en bred og forskelligartet brugergruppe. Hvor by/landskab bliver til bygning - og bygning bliver til by/landskab. Herved udfordres den traditionelle ingeniørtekniske-, skalamæssige- og bygningsprogrammatiske forståelse. Den bæredygtige, hybride bygning fremkommer som et nyt righoldigt funktionsprogram i byen/landskabet, hvor bygningens arkitektoniske-, konstruktionstekniske- og inde-/mikroklimatekniske aspekter kombineres med byens/landskabets miljømæssige-, sociale-, geotekniske- og infrastrukturelle strukturer. Der arbejdes således med et komplekst hybridt objekt, der i sit byggeprogram og formgivning indeholder både arkitektoniske og urbane elementer. PBL-pædagogisk er der fokus på styrkelsen af metoder til digital projektorganisering, formidling af den komplekse designproces og håndteringen af forskellige tværfaglige input i formgivningen, samt refleksion over egen fagprofil og kompetencer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om udvalgte nutidige arkitektoniske-/urbane tendenser og deres indflydelse på det byggede miljø som bæredygtigt, komplekst system.
  • Skal have viden om metoder til integreret design og formgivning af den bæredygtige hybride bygning med anvendelse af viden om principper for konstruktionstekniske-, inde/mikroklimatekniske- og infrastrukturelle aspekter.
  • Skal have viden om- og kunne forstå den bæredygtige hybride bygning som et oplevet æstetisk fænomen, samt som et teknisk og funktionelt bylandskab med tilknyttede samfundsmæssige-, sociale-, kulturelle- og miljømæssige belastninger.
  • Skal have viden om problembaseret læring – fra problem identifikation til problemløsning, herunder viden om formidling til eksterne parter på en faglig kompetent måde med anvendelse af relevante analoge/digitale værktøjer.

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og vurdere hvilke tekniske-, æstetiske- og funktionelle virkemidler, der fordrer formgivningen af den bæredygtige hybride bygning.
  • Skal kunne planlægge og håndtere integreret design af den bæredygtige hybride bygning med væsentlig arkitektonisk kvalitet og med inddragelse af principper for konstruktionstekniske-, inde-/mikroklimatekniske- og infrastrukturelle aspekter.
  • Skal kunne udvælge og anvende relevant faglitteratur, kilder og analoge/digitale metoder til udvikling af byggeprogrammer og formgivning af den bæredygtige hybride bygning.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over realiseringen af en rumlig oplevelse af den bæredygtige hybride bygning, herunder kunne indgå i dialog omkring optimering af principper for konstruktionstekniske-, inde-/mikroklimatekniske og infrastrukturelle forhold i en arkitektonisk sammenhæng.
  • Skal kunne varetage planlægning, gennemførsel, og styring af et integreret designprojekt med en kompleks og tværfaglig problemstilling, herunder kunne formidle projektets analyser, proces og løsninger med anvendelse af relevante analoge/digitale værktøjer.
  • Skal selvstændigt kunne biddrage til fagligt- og tværfagligt projektsamarbejde samt identificere og reflektere over egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Formgivning af den store hybride bygning
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Designing a Large Hybrid Building
ModulkodeAODAUB6P205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design