Den Integrerede Design-Ingeniør VI-B: Simuleringer af løsningsrummet for bygningens indeklima og energiforbrug

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kursusenhederne: ’Design-Ingeniøren 1-5’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere de studerende til arbejdet med systematisk at simulere og integrere principper for indeklima, energi og VVS-tekniske installationer, samt variationer i bygningens brug, i formgivningen af multifunktionelle bygninger. Herunder tidligt i designprocessen at analysere/simulere hvorledes disse installationer påvirker designstrategierne teknisk og arkitektonisk. I modulet lægges der desuden vægt på anvendelse af relevante digitale værktøjer i designprocessen til analyse og simulering som en integreret del af formgivningen og afsøgning af løsningsrummet for et design koncept med arkitektonisk kvalitet.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om en bygnings VVS tekniske systemer, herunder komfortkrav, luftfordelingsprincipper, støj og energiforbrug.
  • Skal have viden om anvendelsen af digital modellering/simulering af bygningens klimatekniske installationssystemer i formgivnings- og designprocessen.
  • Skal have viden om systematikker til afsøgning af løsningsrummet for et designkoncept med fokus på indeklima og energiforbrug.

Færdigheder

  • Skal kunne skitsere og opstille installationskoncepter/-principper og beskrive deres arkitektoniske kvaliteter, samt formgive systemer, der er integreret i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse.
  • Skal kunne foretage et begrundet designstrategisk valg af installationsprincip på baggrund af funktionskrav og analyse/simulering af relevante belastninger.
  • Skal kunne analysere samlingsdetaljer ift. kuldebroer og akitektonisk kvalitet.
  • Skal kunne foretage en klimateknisk analyse inklusiv kvalificering af usikkerheder fra variationer i bygningens brug.
  • Skal kunne opbygge og udnytte digitale modeller til vurdering og analyse af forskellige anlægsudformninger.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over valget af installationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til udeklima, indeklima, brugere, funktionskrav og bygningens arkitektoniske udtryk.
  • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over anvendelsen af digitale modeller til integration af klimatekniske installationer/design koncepter i formgivning af en bygning.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen Integrerede Design-Ingeniør VI-B: Simuleringer af løsningsrummet for bygningens indeklima og energiforbrug
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering VI-B: Simulations of Indoor Built Environments and Energy Consumption
ModulkodeAODAUB6K204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design