Byrummets formgivning III- B: Landskab og bygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere de studerende til arbejdet med landskabet og dettes indflydelse på det byggede miljø. I kursusmodulet skal de studerende formgive rum til ophold med et enkelt og præcist program i et karakteristisk landskab. Som præmis for arbejdet med landskab og bygning introducerer modulet til landskabstekniske forhold såsom landskabstyper, landskabselementer og beplantning samt indføring i relevante digitale værktøjer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om dansk landskabsarkitektur.
  • Skal have viden om landskabets potentialer og karakteristika, samt viden om landskabstekniske forhold, der danner og giver karakter til et  landskab.
  • Skal have viden om metoder, teorier og værktøjer til bygnings- og landskabsdesign.

Færdigheder

  • Skal kunne analysere et landskab ved brug af relevante metoder og teorier samt anvende et landskabs potentialer og karakteristika i udviklingen af et designforslag.
  • Skal kunne forstå og optimere forholdet imellem det byggede og dets landskabelige omgivelser.
  • Skal kunne anvende rumlige både analoge og digitale modelleringsteknikker til formgenerering.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over arkitektonisk formgivning i en landskabelig kontekst.
  • Skal kunne reflektere over et landskabs æstetiske og tekniske forhold til brug i designprocessen.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByrummets formgivning III- B: Landskab og bygning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Spaces III-B: Landscape and Building
ModulkodeAODAUB6K202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design