Relationer mellem arkitekturens og byens rum: konceptuel design og refleksion

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1, - 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere til konceptuelt design af sammenhænge imellem byens- og arkitekturens rum i relation til de samfundsmæssige, arkitektoniske, urbane udfordringer, der karakteriserer arkitektur/urban design- og ingeniørfagets praksis.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om terminologi og teorier til at beskrive sammenhængen mellem arkitekturens-og byens rum
  • Skal have viden om anvendelsen af relevante konceptuelle design metoder og processer til arbejdet med arkitektur og urban design
  • Skal have viden om konceptuel analyse og designudvikling af arkitekturens og byens rum og samspillet herimellem

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og beskrive relationer mellem byens og arkitekturens rum på konceptuelt niveau i eksisterende eksempler
  • Skal kunne udvikle og designe relationer mellem byens og arkitekturens rum på konceptuelt niveau, under inddragelse af blandt andet rumlige, formmæssige, bæredygtighedsmæssige, byggetekniske overvejelser.
  • Skal kunne anvende metoder til konceptuel designudvikling af relationen mellem arkitekturens og byens rum

Kompetencer

  • Skal kunne udvikle og præsentere et konceptuel design forslag af relationen mellem arkitekturens og byens rum
  • Skal kunne reflektere over kvaliteten af sammenhængene mellem arkitekturens- og byens rum i analyse og design

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRelationer mellem arkitekturens og byens rum: konceptuel design og refleksion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRelations between architectural and urban space: conceptual design and reflection
ModulkodeAODAUB5K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design