Husbygning 2: Hygrotermisk bygningsfysik

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i kurserne ’Matematik: Struktur og form’ samt ’Husbygning 1: Statik og styrkelære’.

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at sætte de studerende i stand til at opstille funktionskrav til indeklimaet og dimensionere bygningens klimaskærm så den opfylder kravene til varme- og damptryksmodstand. De studerende skal kunne opstille bygningens varmebalance og beregne bygningens energiforbrug.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå varmetransport i bygningskonstruktioner og kunne redegøre for de hygrotermiske funktionskrav, der stilles til materialer og konstruktioner, som indgår i en bygnings klimaskærm
 • Skal kunne forstå regler og beregningsmetoder for bygningers energibehov, herunder opbygning af klimaskærmen
 • Skal have viden om funktionskrav, myndighedskrav og gældende normer vedrørende dimensionering og måling af indeklima og have grundlæggende kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger
 • Skal have grundlæggende viden om passive principper for udluftning, solvarme, orientering og kompakthed
 • Skal have grundlæggende viden om bygningsakustik og indeklimaets indvirkning på produktivitet

Færdigheder

 • Skal kunne opstille hygrotermiske funktionskrav til bygningens klimaskærm og materialer samt kunne gennemføre en termisk og fugtmæssig dimensionering af en bygningskonstruktion
 • Skal kunne opstille stationære varmebalancer for en bygning, herunder inddrage interne og eksterne belastninger
 • Skal kunne anvende metoder til eftervisning af bygningsreglementets energibestemmelser
 • Skal kunne formulere funktionskrav til det teknisk skabte indeklima
 • Skal kunne anvende passive principper til at reducere en bygnings energiforbrug og sikre et godt indeklima

Kompetencer

 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over de væsentligste forekommende problemstillinger vedrørende varme- og fugttransport i bygninger
 • Skal kunne designe en klimaskærm, der opfylder bygningsreglementets krav til det termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske indeklima
 • Skal kunne indgå i en dialog med byggeriets parter vedrørende valg af konstruktive løsninger i forhold til bygningens energiforbrug

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3. /

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHusbygning 2: Hygrotermisk bygningsfysik
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArchitectural Engineering 2: Hygrothermal Building Physics
ModulkodeAODAUB5K171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design