Teknologi, samfund og arkitektur 3

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. - 4. semester eller lign.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver kendskab til og fordrer anvendelse af analysemetoder og redskaber, der er relevante for ingeniørfagligt at kunne programmere et byggeprojekt og formidle et arkitektonisk koncept tydeligt i diagram, skitse og tekst. Derudover introducerer modulet tematisk til emnet den offentlige bygning, som belyses i teknologisk, bæredygtig, konstruktiv, historisk, samfundsmæssig og arkitektonisk perspektiv. Modulet giver en indføring i de økonomiske rammer som byggeprojekter er underlagt samt principper for økonomisk kalkulation til budgetlægning af et byggekoncept.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne demonstrere viden om programmet som redskab, herunder metoder til registrering og analyse af kontekst, funktioner, teknik og form, herunder diagrammers potentiale i formidling af analytisk materiale og konceptudvikling
 • Skal kunne demonstrere viden om ingeniørfaglige arbejdsmetoder, herunder tekniske og formgivningsmæssige aspekter af den integrerede designproces
 • Skal have grundlæggende analytisk forståelse for offentlige bygningers historiske, teknologiske og formgivningsmæssige aspekter
 • Skal have grundlæggende kendskab til metoder af teknisk og formgivningsmæssig karakter i forhold til temaet den offentlige bygning
 • Skal have viden om de økonomiske bindinger byggerier er underlagt i praksis
 • Skal have grundlæggende viden om økonomisk kalkulation af et budget til et byggekoncept

Færdigheder

 • Skal kunne anvende grundlæggende teori og analysemetoder til at forstå og håndtere temaet den offentlige bygning samt kunne redegøre for historiske, teknologiske og formgivningsmæssige aspekter
 • Skal kunne udarbejde og anvende et program som redskab til at opstille designparametre, og til at styre designprocessen
 • Skal kunne anvende metoder til registrering af sted og kontekst, og til beskrivelse af givne tekniske løsninger i udfærdigelse af et program og kunne anvende diagrammet som redskab til formidling af registreringer og analyser og som led i designprocessen
 • Skal kunne formidle og kommunikere et designkoncept i diagram, skitse og tekst
 • Skal grundlæggende kunne redegøre for centrale tekniske, bæredygtige, formmæssige og historiske aspekter af temaet den offentlige bygning
 • Skal grundlæggende kunne redegøre for samt gennemføre en simpel økonomisk kalkulation af et budget til et byggekoncept
 • Skal grundlæggende kunne foretage og anvende tekniske og arkitektoniske analyser af temaet den offentlige bygning

Kompetencer

 • Skal kunne formulere et præcist og anvendeligt ingeniørfagligt program for et arkitekturprojekt og reflektere over relationen af eget arbejde til givne læringsmål og over anvendelsen af programmet som redskab
 • Skal kunne dokumentere forståelse for anvendelse af væsentlige teoretiske og metodiske emner i relation til design af offentlige bygninger

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi, samfund og arkitektur 3
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology, Society and Architecture 3
ModulkodeAODAUB5K163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design