Planlægning og bybygning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet omhandler planlægning og design af den teknisk velfunderede bebyggelse i den tætte by. Der arbejdes med at forstå og analysere infrastrukturelle samt klimatiske problemstillinger i blandt andet en ingeniørfaglig kontekst og anvende disse i designet og planlægningen af en bebyggelsesplan. I processen udvikles redskaber til at designe en bebyggelsesplan med fokus på vejteknik, tæthedsgrader, lysforhold og komfortkriterier.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have tilegnet sig generel teoretisk og teknisk viden om byens rumlighed og komposition, samt de afledte konsekvenser
 • Skal kunne forstå og reflektere over grundlæggende tekniske parametre i bybygningen såsom vejteknik, lysforhold og bebyggelsestæthed
 • Skal opnå viden om GIS, CAD og simuleringsprogrammer til analyse og kortlægning af det byggede miljø
 • Skal kunne forstå et udvalg af kontekstanalyser som baggrund for planlægning og udvikling af bebyggelsesplaner
 • Skal have viden om grundlæggende metoder til udarbejdelse af bebyggelsesplaner og viden om arkitektonisk form, rum og rumforløb i en bybygnings-skala
 • Skal opnå viden om bygnings- og byrumstypologier samt bebyggelsestætheder og lystekniske forhold og deres form- og rumskabende implikationer

Færdigheder

 • Skal opnå evne til at analysere og skabe teknisk velfunderede bebyggelsesplaner, der anvender vejteknik, dagslyskalkulationer og arealberegning
 • Skal opnå evnen til design af form, rum og rumforløb i det byggede miljø
 • Skal demonstrere en forståelse af skalaforhold, typologier, funktionelle og trafikale forhold og formidle det i målfaste samt rumlige CAD-tegninger
 • Skal kunne udforme forslag til bebyggelse af høj urban kvalitet og opnå evnen til projektudvikling i det byggede miljø, der integrerer teknisk, funktionelt, rumligt og æstetisk indhold
 • Skal kunne fremstille og formidle projektet grafisk, skriftligt og mundtligt på en faglig forsvarlig måde med inddragelse af tegninger og modeller i målfast skala

Kompetencer

 • Skal kunne sammensætte teorier, metoder og analyser i udviklingen af en teknisk funderet bebyggelsesplan
 • Skal kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udarbejdelsen af en teknisk velbegrundet bebyggelsesplan

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og bybygning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSite Plan and Urban Building
ModulkodeAODAUB4P174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design