Den integrerede design-ingeniørs historie: På tværs af teknologi, samfund og formgivning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give den studerende en tematisk indføring i til emnet ’det byggede miljø’ og arkitektur- og urban design-ingeniørens historisk/kulturelle kontekst. Herunder udfoldes udvalgte teknologiske-, ingeniørmæssige-, samfundsmæssige- og arkitektoniske perspektiver fra midten af det 20. århundrede frem til det 21. århundrede. Kursusmodulet skal desuden give den studerende et overblik over- og dybere analytisk forståelse af udviklingen og sammenhængen imellem centrale teoretiske positioner indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørfaglighederne.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om og analytisk forståelse for det byggede miljøs samfundsmæssige-, teknologiske- og formgivningsmæssige aspekter med udgangspunkt i en ingeniør-/arkitektur-/urban design historisk kontekst.
  • Skal have kendskab til centrale perioder, værker og fagpersoner, samt væsentlige strømninger og positioner indenfor ingeniørfaglig-, arkitektur- og urban designhistorie i det midt 20. og 21. århundrede.

Færdigheder

  • Skal kunne benytte korrekt fagsprog og grundlæggende kunne redegøre for sammenhængen mellem det byggede miljøs samfundsmæssige-, teknologiske- og formgivningsmæssige aspekter med udgangspunkt i en ingeniør-/arkitektur-/urban designhistorisk kontekst.
  • Skal kunne redegøre for centrale strømninger og positioner indenfor ingeniør-, arkitektur- og urban design historie i det midt 20. og 21. århundrede.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over og formidle både skriftligt, mundtligt, grafisk og i model centrale strømninger og positioner indenfor ingeniør-/arkitektur-/ urban design historie og kunne relatere dette til den generelle udvikling af det byggede miljø.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniørs historie: På tværs af teknologi, samfund og formgivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Integrated Design-Engineering: Across Technology, Society and Design
ModulkodeAODAUB4K201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design