Teknologi, samfund og arkitektur 2

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at introducere tematisk til emnet det byggede miljø i en teoretisk og metodisk kontekst, herunder udfolde det byggede miljø i forhold til teknologiske, konstruktive, historiske, samfundsmæssige og arkitektoniske aspekter. Modulet skal yderligere give et overblik over og en forståelse for udviklingen inden for teknologi-, arkitektur, og urban design-historie i det 20. og 21. århundrede.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne demonstrere grundlæggende analytisk forståelse for det byggede miljøs historiske, teknologiske og formgivningsmæssige aspekter
  • Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til relevante metoder og tilgange til det byggede miljø, herunder kendskab til dataindsamling og datasimulering
  • Skal kunne demonstrere grundlæggende kendskab til perioder, værker og fagpersoner, samt væsentlige strømninger og bevægelser indenfor teknologi-, arkitektur- og urban designhistorie både generelt og forhold til temaet det byggede miljø i det 20. og 21. århundrede

Færdigheder

  • Skal grundlæggende kunne redegøre for det byggede miljøs historiske, teknologiske og formgivningsmæssige aspekter
  • Skal kunne redegøre for centrale teoridannelser indenfor arkitektur og byhistorie i det 20. og 21. århundrede og anvende disse i forhold til temaet det byggede miljø
  • Skal kunne anvende relevante teorier og metoder i forhold til det byggede miljø
  • Skal kunne anvende relevante metoder og tilgange til dataindsamling og datasimulering

Kompetencer

  • Skal grundlæggende kunne reflektere over og formidle centrale teorier og metoder i forhold til det byggede miljø
  • Skal kunne reflektere over teknologi-, arkitektur-, og urban design- historie og kunne relatere denne til udviklingen af det byggede miljø

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologi, samfund og arkitektur 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology, Society and Architecture 2
ModulkodeAODAUB4K173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design